Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2013

malledivy
Znajdź kogoś, z kim będziesz mógł śmiać się ze wszystkiego, a reszta jakoś się ułoży
— nie wiem kto to, ale slowa madre
Reposted fromteatrlalek teatrlalek vianotforgetme notforgetme
malledivy
Wiesz, związek dwojga  ludzi jest wysiłkiem, pracą, antyhedonizmem, któremu bardzo rzadko dzisiaj ludzie chcą sprostać. Poza tym, dużo trudniej jest dzisiaj nawzajem się pokochać. Żyjemy w świecie bardzo wyżyłowanych wymagań, na które nakładają się jeszcze seksualno-emocjonalne fantazje o mocno popkulturowym rodowodzie - mam nieśmiałe podejrzenia, że jesteśmy wszyscy okrutnie poprzestawiani przez kulturę masową. Gdy studiowałem amerykanistykę, pani profesor od filmu amerykańskiego opowiedziała nam pewną statystyczną anegdotę - na północy Kanady, gdzie jest większość populacji to Indianie, żyjący w oddalonych od siebie po parę tysięcy kilometrów dziurach, w latach osiemdziesiątych wzrosła o kilkaset procent ilość samobójstw u młodych mężczyzn. Powód był prosty - pobudowali im kina, które puszczały amerykańskie filmy. Ci biedni Indianie, żyjący w kanadyjskiej tajdze, zobaczyli po raz pierwszy w życiu, że gdzieś tam jest inne życie, polegające na codziennym odwiedzaniu kalifornijskich plaż i spółkowaniu z modelkami. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy dzisiaj tymi Indianami. Mamy za dużo tropów, wzorców, ideałów, wyobrażeń. Nasi rodzice, którzy często brali ślub po to, aby był spokój i przydział na mieszkanie, w pewnym sensie mieli łatwiej.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromsfeter sfeter vianotforgetme notforgetme
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
Reposted bynesraitMrCoffetimmoemrocznakatiabananananabananananabanananana
malledivy
0065 4bbb
Reposted fromarwen arwen vianotforgetme notforgetme
malledivy
4641 3632
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie vianotforgetme notforgetme
malledivy
4642 2d76
malledivy
malledivy
9130 e830
Reposted fromTimeRush TimeRush vianotforgetme notforgetme
malledivy
I czując Cię obok opowiem o wszystkim, jak często się boję i czuję się nikim...
— Myslovitz
Reposted fromcontrolled controlled vialabellavita labellavita
malledivy
Najpiękniejsza znajomość to ta, której nikt się nie spodziewał. która pojawiła się nagle, jakby z nikąd - była pełna cudownych emocji, i mnóstwa uśmiechu. najpiękniejsza znajomość to ta, która sprawiła, że zaczęłaś rozumieć, co znaczy kochać. 
Reposted frommefir mefir vialabellavita labellavita
malledivy
Pozmieniało się dookoła, nie wiem czy to świat zwariował, czy to ja łapię lekką schizofrenię i dziwnego doła.
Reposted fromlabellavita labellavita

July 07 2013

malledivy
0938 6ff6
Reposted bythrashell thrashell
malledivy
9346 ddf3
Reposted byunbreakable unbreakable
malledivy
9288 6271
Reposted bymanonfire manonfire
malledivy
9284 9ef5
malledivy
9281 8e3c
malledivy
9263 5667
malledivy
9250 76db
Reposted bywildrose18zoopafleurrebelleazaffi
malledivy
malledivy
9061 3332
Reposted byryjekkmerydocholery

May 23 2013

malledivy
Dorastając w tym kraju, trzeźwiejemy z marzeń.
— Koniec Świata, "1980 II" (słowa: Jacek Stęszewski)
Reposted fromzycienakrawedzi zycienakrawedzi viapanimruk panimruk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...