Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2013

2694 2641 500
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj viapanimruk panimruk
malledivy
9341 91a3
Reposted fromanybodyshit anybodyshit viapanimruk panimruk
Sponsored post
feedback2020-admin
malledivy

Zawsze chodzi o Ciebie.

May 21 2013

malledivy
3242 a9ef
Reposted fromlabellavita labellavita
malledivy
3306 b83d
Reposted fromlabellavita labellavita
malledivy
2009 c857
Reposted fromlabellavita labellavita
malledivy
„Po cholerę te wszystkie słowa, jeśli nie stoją za nimi uczucia. To tylko słowa."
— Requiem for a Dream
Reposted frompresned presned vialabellavita labellavita
malledivy
4512 3b01
Reposted fromwhisperofsmoke whisperofsmoke viamikmikmik mikmikmik
malledivy
3077 43fa
note.
Reposted fromhugmetight hugmetight vialabellavita labellavita
malledivy
Ludzie którzy chcą pozostać w Twoim życiu zawsze znajdą na to sposób.. 
Reposted fromidepopiwo idepopiwo vialabellavita labellavita
malledivy
"I trzeba żyć kurwa, przed nami jeszcze tyle dni."
— huczuhucz
Reposted fromletmeget letmeget vialabellavita labellavita
malledivy
Na tym świecie nie ma nic równie trudnego do zdobycia i równie łatwego do stracenia jak zaufanie.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz vialabellavita labellavita
malledivy
Miłość jest wtedy,kiedy nawet gdy boli wybrałabyś tego samego człowieka.
— true.
Reposted fromhonestamente honestamente vialabellavita labellavita
malledivy
Dusza boli, życie pobolewa [...].
— "Poganiacze chleba"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie vialabellavita labellavita

May 11 2013

malledivy
Narzekając na brak szczęścia zastanów się czy pokój z komputerem był najlepszym miejscem poszukiwań.
Reposted fromlabellavita labellavita

April 20 2013

malledivy
najpiękniejszym jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci chociaż odrobinę wnętrza.
Reposted frommefir mefir viaunusual unusual
malledivy
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
— zoo
Reposted fromzoo zoo viaunusual unusual

April 02 2013

malledivy
Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. 
— Edward Stachura
Reposted fromdygoty dygoty viaunusual unusual

March 28 2013

malledivy
Patrząc w lustro już nie widzę tej samej dziewczyny, którą byłam jeszcze rok temu.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viapanimruk panimruk
malledivy
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko, Sowa, córka piekarza
Reposted frommirabelia mirabelia viapanimruk panimruk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...